Oznaka: Krajinski parki

Petelinje jezero


Ribnik Blato


Ribnik Druškovič


Ribnik v Grobišču


Izvir Obrščice pri Dragatušu


Jezero Jasna


Presihajoče jezero Ponikve


Ribniki pri stari opekarni


Brdinjsko jezero


Jezero v Lužnici


Žovneško jezero


Cerkniško jezero


Ribnik v Kanižarici


Presihajoče jezero Ledine


Star maln


Ribnik Želodnik


Ivarčko jezero


Črno jezero – Bohinj


Ribniki Preserje


Bloško jezero


Rakitniško jezero


Jezero Zelenci


Erikov ribnik


Gradiško jezero


Ribnik ob Rimskem vrelcu


Jezero na Planini


Braslovško jezero


Ribnika Slivje


Črnopotoški ribnik


Ribnik Lahovče


Naravni rezervat Mali plac


Prevojski ribniki


Ribniki v Piršenbregu


Vodotočno jezero


Bajer v Arclinu


Jezero v Velikem Podlogu


Kočevsko jezero


Ribnika Črnelo


Kamniško bistriško jezero


Strahomerski ribnik