Oznaka: Gorenjska

Črno jezero – Bohinj


Ribnika Črnelo


Jezero na Planini


Ribniki Češnjevek


Zajetje potoka Javornik


Ribniki Žeje


Ribnik Jelendol


Bobovški ribniki


Jezerca v Triglavskem gaju


Hraški mlaki


Planšarsko jezero


Bohinjsko jezero


Jezero Črnava


Jezero Završnica


Javorniškorovtarska jezera


Javorniško jezero


Blejsko jezero


Jezero Jasna


Presihajoče jezero Ledine


Jezero Zelenci


Ribnik Lahovče


';