Oznaka: Gorenjska

Črno jezero – Bohinj


Bobovški ribniki


Jezero na Planini


Hraški mlaki


Ribnik Jelendol


Jezerca v Triglavskem gaju


Planšarsko jezero


Bohinjsko jezero


Jezero Črnava


Jezero Završnica


Blejsko jezero


Jezero Jasna


Presihajoče jezero Ledine


Jezero Zelenci


Ribnik Lahovče


Ribnika Črnelo


Ribniki Češnjevek


Ribniki Žeje


';