O Sloveniaguide

Osnovna ideja projekta

Osnovna ideja projekta Slovenia Guide je, da turistu na enem mestu ponudimo informacije o vseh možnih doživetjih v Sloveniji in spremenimo njegovo percepcijo o turistični ponudbi Slovenije. Katalog bo izhajal v tiskani in digitalni obliki. Glavna namena sta naslednja:

 • turistu olajšati dostop do zanj zanimivih informacij in
 • izboljšati turistične izkušnje v Sloveniji.

Slovenia Guide bo presegel lokalno razdrobljenost in bo Slovenijo turistu predstavil kot enovito čudovito destinacijo. Na ta način bomo spodbudili dodatne investicije v doživetja in dodatno ponudbo, kar bo še obogatilo doživetje turista in njegovo percepcijo o naši čudoviti deželi.

Cilj projekta Slovenia Guide

Skupen cilj turističnih subjektov v Sloveniji mora biti, da obiskovalec dojame Slovenijo kot čudovito destinacijo, z odlično ponudbo kulinarike, kulture in doživetij. Tukaj mislimo Slovenijo od morja do Lendave. Ne pogovarjamo se o občinah ali naših statističnih regijah, ampak o Sloveniji kot celoti. Na primer od Lendave do Logarske doline potrebujete z avtomobilom samo 2 uri in do morja 3 ure.

Tako lahko turista brez vsake težave odpeljemo iz kateregakoli kraja v Sloveniji na izlet v Goričko, v Ptujsko vinsko klet, na Pohorje, na Celjski grad, v Logarsko dolino, na Gorenjsko ali na Bizeljske griče. Pri nas je vse tako blizu, da se moramo predstavljati v očeh turista kot enovita destinacija. Turist ne razume, da so naše občine zelo majhne ter da smo obremenjeni s svojo majhnostjo. On je prišel na dopust in želi nekaj videti – in naša naloga je, da mu to omogočimo. S tem bomo dosegli:

 • boljša doživetja gosta – da bo šel zadovoljen od nas,
 • povečanje njegove porabe – s ponudbo izletov in predstavitvijo celotne dodatne ponudbe,
 • povečanje povprečnega števila nočitev,
 • spodbujanje turista, da se vrne v Slovenijo,
 • spodbujanje gosta, da katalog odnese s seboj domov in ga pokaže prijateljem.

Opis stanja

Slovenija je čudovita destinacija z izjemnim številom lepot in doživetij na tako majhnem prostoru. Smo pravzaprav idealna destinacija, saj lahko ponudimo morje, gore, panonske ravnice, pragozdove in zeleno gričevje, zraven tega pa še izvrstno kulinariko, vina in izjemno veliko število različnih doživetij.

Kljub temu pa zelo zaostajamo na primer za Avstrijo in se srečujemo z naslednjimi težavami:

 • Povprečna zasedenost postelj v letu 2019 je bila < 23%.
 • Dodatna poraba turistov je pretežno omejena na bolj znane destinacije kot so Postojnska jama, Bled, Portorož …
 • Lokalni TIC-i, Zavodi za turizem in Razvojne agencije si konkurirajo med seboj. V vsakem TIC-u bomo izvedeli večinoma za ponudbo njihove občine, redko nas napotijo v sosednjo občino ali regijo.
 • Posledično turist dobi malo informacij o doživetjih izven kraja kjer biva. Kljub temu, da je sosednja občina oddaljena samo nekaj kilometrov. Do sosednje regije pa potrebuje mogoče pol ure ali maksimalno 1 uro.
 • S tem turistu sporočamo, da pri nas ni tako velike ponudbe aktivnosti. Prikazujemo skromnejšo ponudbo, kot jo imamo v resnici.

Rezultat razdrobljenosti

Postavite se v vlogo gosta: če mu nismo povedali, kaj vse lahko doživi pri nas – ima občutek da mu ta dežela ne more veliko ponuditi. In posledično imamo v hotelih premalo nočitev. Gost ostane dan ali dva, si ogleda ponudbo kraja, kjer spi in nato odide dalje. Nima želje da bi se vrnil k nam. In to samo zato, ker mu nismo znali pokazati vsega kar imamo.

 • Rezultat je, da turisti v kraju bivanja ostanejo samo dan ali dva. Izjema so terme in morske destinacije.
 • Gostje se k nam vračajo redkeje, kot bi se lahko.

Rešitev problema

Na srečo se stvari premikajo na boljše, saj so se nekatere občine že pričele povezovati na nekaterih skupnih projektih. To je odlično. In Slovenia Guide gre tukaj daleč naprej.
S katalogom SloveniaGuide bomo spremenili dojemanje turista o Sloveniji. Nastaja namreč prvi popoln katalog dodatne turistične ponudbe in doživetij za celotno vzhodno in zahodno Slovenijo.
Slovenia Guide ima en glavni namen: izboljšanje turistične izkušnje pri nas. Turistični katalog Slovenia Guide bo bistveno drugačen od vsega, kar ste videli do sedaj:

 • na voljo bo na spletu in v tiskani obliki.
 • v tiskani obliko bo izhajal 2 x letno v dveh edicijah: vzhodni in zahodni,
 • obseg: > 500 strani
 • naklada: > 200.000 izvodov
 • v roke ga bo dobila večina turistov, ki bivajo v Sloveniji …

Pričakovani učinki

Katalog Slovenia Guide bo imel večplastne učinke na razvoj turistične dejavnosti v Sloveniji.

Takojšnji učinki

Takojšnji učinki kataloga Slovenia Guide bodo naslednji:

 • spodbujanje dodatne potrošnje turistov,
 • izvajanje dnevnih izletov in dodatno povečanje potrošnje gostov,
 • povečanje povprečnega števila nočitev tranzitnih gostov,
 • spodbuda gostom, da odnesejo katalog s seboj domov.

Sekundarni učinki

Pričakujemo lahko tudi sekundarne učinke, ki bodo v naslednjih letih še bolj povečali dodatno potrošnjo in povprečno število nočitev:

 • Motiviranje turistov, da se vrnejo v Slovenijo, ne nujno na isto, ampak drugo lokacijo.
 • Povečanje povprečnega števila nočitev: ob novih rezervacijah istih oseb se lahko pričakuje daljše bivanje kot ob prejšnjem obisku.

mag. Božidar Dokl

';