Oznaka: JV Slovenija

Ribniki Zalog


Ribnik Mirna


Ribnik Blato


Jezero v Velikem Podlogu


Gramoznica Boršt


Mlaka Pr’ Štal


Ribnik Loke


Ribnik Smrekovec


Ribnik Prigorica


Ribnik pod Pargo


Ribnik Jerman