Vse: Kulturne znamenitosti

Evangeličanska cerkev – Križevci


Spominsko obeležje Francu Jezi


Grad Hrastovec


Dvorec Štatenberg


Muzej glažut Laznica


Pokrajinski muzej Ptuj Ormož


Galerija Tenzor v Mestnem gledališču Ptuj


Cerkev Marije sedem žalosti


Muzej kovaškega orodja pri Gomzijevih


Dvorec Hamre


Park spominov


Spominska soba dr. Romana Lesnike


Kovaško-livarski in gasilski muzej na Zg. Muti


Muzej železarstva, Štauharija


Cerkev sv. Duha


Čebelarski muzej Antona Pepela


Knežji dvor


Muzej novejše zgodovine Celje


Cerkev Marije Zvezde


Kroflnov mlin


Črni most


Brčunov mlin


Sramotilni steber – pranger


Zdraviliški park – Rogaška Slatina


Fidov gaj


Potomka Stare trte Šentjur


Muzej tehnične kulture


Cerkev sv. Benedikta


Aleja velikih


Časarov mlin


Peršov križ


Kmečki muzej Pristava


Arheološki park Rimsko gomilno grobišče


Cerkev svetega Martina


';