Oznaka: Slovenska Bistrica

Črno jezero – Oplotnica


Ribniki Pragersko


Smučišče Trije kralji


Jezera Pragersko


Grad Slovenska Bistrica


Cerkev Marije sedem žalosti


Trg svobode z Rotovžem


Grasslov stolp


Zbirka starih šivalnih strojev družine Babič


Bistriški vintgar


Slap Šum


Razvaline gradu Gromberg


Ribnik Farovec


Ribnik Veliko Tinje


Ribnik v Ošelju


Videški ribniki


Ribnik pri Jačkotu


';